هزینه فرانسه مسابقه مصدومیت گاوبازی

هزینه: فرانسه مسابقه مصدومیت گاوبازی بیمارستان اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات یکصد میلیون تومان، پژو206 و هزار یورو پاداش طلایی‌های کشتی در مسابقه های جهانی

فدراسیون کشتی میزان پاداش تخصیص داده شده است داده شده است به کشتی گیران مدال آور در مسابقه های جهانی 2018 و مربیان سازنده آن ها را اعلام کرد. 

یکصد میلیون تومان، پژو206 و هزار یورو پاداش طلایی‌های کشتی در مسابقه های جهانی

یکصد میلیون تومان، پژو206 و هزار یورو پاداش طلایی های کشتی در مسابقه های جهانی

عبارات مهم : صندوق

فدراسیون کشتی میزان پاداش تخصیص داده شده است داده شده است به کشتی گیران مدال آور در مسابقه های جهانی 2018 و مربیان سازنده آن ها را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، آزاد و فرنگی کاران بزرگسال در صورت کسب مدال طلا در مسابقه های جهانی مجارستان 1000 یورو پاداش ارزی، یک هزار یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل تقریبی یکصدو پنج میلیون تومان) و یک اتومبیل پژو 206 (حداکثر 50 میلیون تومان) دریافت می کنند.

همچنین در صورت کسب مدال نقره، 500 یورو پاداش ارزی، یکصد یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل تقریبی ده میلیون تومان) و 10 سکه طلا، و در صورت کسب مدال برنز 300 یورو پاداش ارزی، هفتاد یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل تقریبی هفت میلیون تومان) و 7 سکه طلا اهداء می شود.

یکصد میلیون تومان، پژو206 و هزار یورو پاداش طلایی‌های کشتی در مسابقه های جهانی

این پاداش در رده ی سنی امید و جوانان جهت کسب مدال طلا 1000 یورو پاداش ارزی و یک اتومبیل تیبا 2 (حداکثر معادل 30 میلیون تومان)، کسب مدال نقره 500 یورو پاداش ارزی و 7 سکه طلا و کسب مدال برنز 300 یورو پاداش ارزی و 5 سکه طلا است.

نوجوانان آزاد و فرنگی کار نیز در صورت کسب مدال طلا در مسابقه های جهانی 1000 یورو پاداش ارزی و یک اتومبیل پراید 111 (حداکثر 25 میلیون تومان)، در صورت کسب مدال نقره 500 یورو پاداش ارزی و 7 سکه طلا و در صورت کسب مدال برنز 300 یورو پاداش ارزی و 5 سکه طلا دریافت خواهند کرد.

فدراسیون کشتی میزان پاداش تخصیص داده شده است داده شده است به کشتی گیران مدال آور در مسابقه های جهانی 2018 و مربیان سازنده آن ها را اعلام کرد. 

همچنین به مربیان سازنده باشگاهی کشتی گیر دارای مدال طلا 5 سکه طلا به همراه یکصد یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل 10 میلیون تومان) دارای مدال نقره 3 سکه طلا و هفتاد یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل تقریبی 7 میلیون تومان) و دارای مدال برنز 2 سکه طلا و پنجاه یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل تقریبی 5 میلیون تومان) بعنوان پاداش اهداء خواهد شد.

واژه های کلیدی: صندوق | میلیون | مسابقه | ده میلیون | سرمایه گذاری | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs