هزینه فرانسه مسابقه مصدومیت گاوبازی

هزینه: فرانسه مسابقه مصدومیت گاوبازی بیمارستان اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس + کشته‌شدن گاوباز مشهور در میدان نبرد

ایوان فاندینو باروس، گاوباز مشهور امروز در “ایری سوالدور” فرانسه بعد از آنکه در مسابقه های گاوبازی این شهر به شدت مجروح شد در بیمارستان درگذشت.

عکس + کشته‌شدن گاوباز مشهور در میدان نبرد

کشته شدن گاوباز مشهور در میدان نبرد+عکس

عبارات مهم : فرانسه

ایوان فاندینو باروس، گاوباز مشهور امروز در “ایری سوالدور” فرانسه بعد از آنکه در مسابقه های گاوبازی این شهر به شدت مجروح شد در بیمارستان درگذشت.

به گزارش فرادید، این ماتادور اسپانیایی در جریان مسابقه نتوانست تعادل خود را حفظ کند و بعد از حمله ی گاو به شدت زخمی شد. شدت جراحات وارده به حدی زیاد بود که کاری از دست پزشکان برنیامد. رسانه های فرانسوی گفته اند که او از ناحیه ریه دچار مصدومیت شد و در راه بیمارستان به علت حمله قلبی درگذشته است.

گزارش شده است که او نخستین گاوباز در یک قرن گذشته است که درمیدان گاوبازی در فرانسه جان خود را از دست می دهد. تصاویرمنتشره قبل از مرگش او را در حالی که به شدت دچار خونریزی شده است بود ولی به هوش بود، نشان می داد.

عکس + کشته‌شدن گاوباز مشهور در میدان نبرد

ایوان فاندینو باروس، گاوباز مشهور امروز در “ایری سوالدور” فرانسه بعد از آنکه در مسابقه های گاوبازی این شهر به شدت مجروح شد در بیمارستان درگذشت.

عکس + کشته‌شدن گاوباز مشهور در میدان نبرد

ایوان فاندینو باروس، گاوباز مشهور امروز در “ایری سوالدور” فرانسه بعد از آنکه در مسابقه های گاوبازی این شهر به شدت مجروح شد در بیمارستان درگذشت.

عکس + کشته‌شدن گاوباز مشهور در میدان نبرد

واژه های کلیدی: فرانسه | مسابقه | مصدومیت | گاوبازی | بیمارستان | اخبار گوناگون

عکس + کشته‌شدن گاوباز مشهور در میدان نبرد

عکس + کشته‌شدن گاوباز مشهور در میدان نبرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs